Har undervisat i...

Olika former av yoga, ett "redskap" till att bättre förstå samspelet mellan kroppen, sinnet och själen. Har under många år arbetat med grupper inom både yoga och sorgbearbetning, även enskilt. sorgbearbetning. 

Idag...

kommer inom kort!

 

Tips!

Att förena yogan med sorgbearbetning underlättar när du vill komma i kontakt med det som hindrar dig i livet. I en enkel och mjuk form av yoga tränar du andning och rörelser, i sorgbearbetning går från ord till handling och kan försonas med det som skaver kring tidigare upplevelser. En process som inger en känsla av lättnad och befrielse. 

Mitt födelseår är 1944

Är uppvuxen i Kristineberg och Boliden (gruvsamhällen i Västerbottens inland). Flyttade i unga år ned till Göteborg, där jag 1965 träffade min Livskamrat. Tillsammans har vi två vuxna söner samt fyra barnbarn. 

Om Kristinebergsgruvan – en gammal profetia.

Utbildning på äldre dar…

 • Diplomerad Yogalärare vid Föreningen Yoga för alla i Göteborg (okt 1999).
  www.yogaforalla.org
 • Diplomerad Symbolpedagog vid Institutet Symbolon i Fjärås (febr 2003).
  Finner ingen hemsida längre...
 • Internationellt diplomerad LivsYogalärare vid Deva Center i Göteborg/Spanien (våren 2004).
  www.devanews.com
 • Diplomerad handledare i Sorgbearbetning vid Svenska institutet för Sorgbearbetning i Stockholm (sept 2006 samt mars 2007).
  www.sorg.se
 • Fibroyoga steg I+2 med fördjupning vid Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. (våren 2008 +  januari 2009).
 • Balansinspiratör - MIMY/Mindfulness & Medicinsk yoga...
 • Mindfulnesshandledare (MBKT/Mindfulnessbaserad kognitiv terapi - juni 2011 + maj 2018).

     http://naturligt-vis.se

Under småbarnsåren...

valde att vara hemarbetande dagbarnvårdare. Därefter år av utbildningar varvat med anställningar inom sjukvården, privat... inom ekonomi, data, projektledning.

 

Symbolpedagog

Som ett "examensarbete" valde att skriva om tiden som anställd vid en polismyndighet. Här blev jag varse en hel del strukturella problem inom organisationen om hur makten korrumperade och utsatte inte bara mig utan flera anställda för svåra upplevelser. Att skriva, blev mitt sätt att påbörja läkningen. 

2001, efter en längre sjukskrivningsperiod... valde medvetet min "arbetsträning" vid kulturhuset här i Kungsbacka. Tillsammans med kulturchef Margareta Lundberg Rodin och konstintendent Hanna Eklöf skapades en ny form av konstupplevelser, där lunchyogan blev ett uppskattad konstform under en femårsperiod.

I december 2006 lämnade Kulturhuset för att starta eget inom yoga och meditation.

 

Resan fortsätter... 

Sensommaren 2011 var jag med när Yogaroom startades upp av Mia & Eva. Det blev fina år tillsammans med likasinnade yogaälskande människor. På grund av "pandemin" valde jag i början på 2022 att avsluta mitt åtagande. 

Utifrån mina tidiga erfarenheter är fullständigt övertygad om värdet av den personliga egenutvecklingen. Avgörande för ett demokratiskt samhällssystem ska fungera.   

Många talar om att vi idag lever i en demokratur... en illusion om att vi lever i en demokrati som värnar våra mänskliga rättigheter. Blir alltmer synligt och glädjande nog ökar vår medvetenhet om vad som är sant och vad som är falskt.

Vi Alla behöver inse värdet av att medvetet påbörja vår andliga/personliga resa som handlar om modet att tänka självständigt och även "kritiskt" kring det som ensidigt kablas ut i vår värld. Inte minst under den sk "pandemin" blev detta synligt för många av oss.  

Demokratiälskande Människor agerar nu på olika nivåer för att bidra till att skapa balans genom att föra fram det som under lång tid undanhållits av makthavarna. Det finns goda tecken i Tiden... på att Någonting Nytt framträder hos mänskligheten över hela vår planet.