Jag undervisar i...

Livsyoga, Hormonyoga, Balansyoga, Senioryoga samt Mindfulness. Yogan i alla dess former, är ett redskap som stödjer oss till att bättre förstå samspelet mellan kroppen, sinnet och själen. Jag har tidigare även arbetat med både grupper och enskilt som handledare i Sorgbearbetning.

Att förena yogan med sorgbearbetning underlättar när du vill komma i kontakt med det som begränsar och tar energi. I enkel yoga tränar vi andning och rörelser och i Sorgbearbetning går vi från ord till handling och fullbordar det som är oförsonat i våra liv. En process som befriar och inger en känsla av lättnad i kropp och sinne.

Mitt födelseår är 1944. Jag är född och uppvuxen i Kristineberg och Boliden (gruvsamhällen i Västerbottens inland). Flyttade i unga år ned till Göteborg, där jag 1965 träffade min make. Tillsammans har vi två vuxna söner samt deras familjer.

Utbildning på äldre dar…

 • Diplomerad Yogalärare vid Föreningen Yoga för alla i Göteborg (okt 1999).
  www.yogaforalla.org
 • Diplomerad Symbolpedagog vid Institutet Symbolon i Fjärås (febr 2003).
  www.symbolon.se
 • Internationellt diplomerad LivsYogalärare vid Deva Center i Göteborg/Spanien (våren 2004).
  www.devanews.com
 • Diplomerad handledare i Sorgbearbetning vid Svenska institutet för Sorgbearbetning i Stockholm (sept 2006 samt mars 2007).
  www.sorg.se
 • Fibroyoga steg I med fördjupning vid Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. (våren 2008 samt januari 2009).
  www.shantiyoga.se
 • Balansinspiratör - MIMY/Mindfulness & Medicinsk yoga
  www.balansonline.se/balansprogrammet
 • Mindfulnesshandledare (MBKT/Mindfulnessbaserad kognitiv terapi - juni 2011 + maj 2018).

     http://naturligt-vis.se

Under småbarnsåren...

var jag hemarbetande dagbarnvårdare. Därefter följde några år av olika utbildningar och jobb. Bland annat läkarsekreterare, samt olika administrativa funktioner inom ekonomi, data, projektledning.

Kort om min bakgrund...

I Augusti 1992...

förlorade jag mitt arbete på grund av kränkande särbehandling (mobbning) inom polismyndigheten i Kungsbacka. Detta blev en viktig vändpunkt i mitt liv. Det som hände mig där och då innefattade det ofattbara. Smärtan överrumplade mig och jag valde, efter en tid av vacklande... kampen för Livet. Efter sex år fick jag min belöning i form av en "godkänd arbetsskada". Den lättnad jag erfor öppnade för en djupt existentiell sorg. Och många frågor sökte sina svar...

Här nedan artiklar som berör min process.

Under tid som arbetslös och den pågående arbetsskadeprocessen 1992-1998, höll jag mig "flytande med olika former av projektanställningar som till ex administrativ assistent till Lena-Kristina Tuulse, skapare av Wäxthuset på Väddö, ett behandlingshem samt kursgård för den personliga utvecklingen. 

Därefter, under fyra år som initiativtagare och projektledare för KVINNOLIV, ett resurscentrum för kvinnor inom Kungsbacka kommun. Ett samarbetsprojekt med Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Länsstyrelsen och NUTEK. Idag lever Kvinnoliv vidare i Gertruds Döttrar? ett nätverk för kvinnliga företagare.

Under min utbildning...

Som ett led i min rehabiliteringsprocess valde jag att utbilda mig till Symbolpedagog där jag i mitt "fördjupningsarbete" valde att skriva om mina upplevelser och erfarenheter från tiden vid arbetsplatsen polismyndigheten, från tiden som "arbetslös", samt detaljer kring den rättsliga processen. Att skriva, blev mitt sätt att bearbeta sorgen och påbörja läkningsprocessen.

OBS! textutsnittet kan ha försämrats i den här pdf-filen ...

Finns ej längre att köpa.

Efter en längre sjukskrivningsperiod... började jag i september 2001 en arbetsträningsperiod på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka. Tillsammans med dåvarande kulturchef Margareta Lundberg Rodin och Hanna Eklöf (konstintendent) skapade vi en ny form av konstupplevelse. Vi erbjöd kommuninvånarna lunchyoga i konsthallen Vitehall. Ett mycket uppskattat projekt som pågick i fem år. I december 2006 lämnade jag Kulturhuset för nya uppdrag.

 
Och resan inåt lär fortsätta...

 

MIN MAGISKA 75 ÅRSDAG i Spanien...