Välkommen!

I adventstider...

Vi går nu in i väntans tidevarv. Men vad väntar vi på? kanske är den viktigaste frågan att ställa till sig själv. Julrusch, stress och vånda över allt som ska göras eller inte göras... eller Jesu födelse som kyrkan proklamerar för?

För mig handlar varje dag om att finna friden inuti? Eller Kristi Sanna Seende om jag så väljer att kalla min djupaste längtan. Numera en vetskap om att kontakten inåt, att finna Gud/Jesus inuti mig själv är min viktigaste uppgift på den här jorden.

Idag, min lektion i En Kurs i Mirakel (EKIM); "Jag vill ha Guds frid". Att säga dessa ord är ingenting. Men att mena dessa ord är allt.... Ingen kan mena dessa ord och inte bli helad... A.185.

Jag vill verkligen uppleva Guds Frid i ALLT. Ibland kan jag känna ljusa stråk av frid inuti, särskilt när jag undervisar i yoga och där och då överlämnar mig till att bara vara ett instument för Gud. Då, när vi alla är i kontakt med hjärtat, kan jag uppleva en frid som övergår allt förstånd. Lugnet fyller mig i den Närvaro som inträder... i en förhoppning om att Den vaknar i alla. En enkel påminnelse om att Friden finns närmre än vi tror.

Världen tränger sig på. Jag vill leva i den, men inte av den. Det inger hopp om att det medvetna inom människan vill komma till uttryck. Intressant livsberättelse som Per Holknekt delade i TV programmet, Min Sanning i går kväll. Handlade om både uppgång och fall. Och ju högre upp, dessto hårdare blir fallet. Numera, Per medvetenhet om att Lycka inte står att finna i den yttre framgången. Hans kamp med alkoholen som en flykt från smärta och lidande på djupet, berörde till tårar. Ja, så skyddslösa vi är i vårt uppvakande.

Dagligen studerar jag verket EN KURS I MIRAKEL samt läser valda avsnitt ur The Way of Mastery. Mer om Kursen... längre ner på sidan.

Varje måndag 19.00 - 20.30 finns jag på Yogaroom i Kungsbacka, där jag bjuder in till en öppen klass. Du kommer när du har möjlighet.

Läs mer på Yogaroom.se

Yogakurs för seniorer torsdag fm/5ggr. Ny kurs börjar den 2 februari 2017.

Senior yoga kurs - Inbjudan!

Om medvetenhetens väg...

Enligt forskare världen över befinner vi oss i ett paradigmskifte. Och utvecklingen går väldigt snabbt. För oss som är äldre är det ibland svårt att hänga med... I detta skifte lämnar vi det förutsägbara och trygga... det redan kända... för det som är okänt och utanför vår kontroll. Det finns två vägar att välja mellan.

Den ena - rädslans väg... där jag tillåter egot, gamla mönster styra min själv- och världsuppfattning. Hamnar lätt i en känsla av förvirring, kaos och lidande. Projicerar min rädsla på andra, på det som är utanför mig själv. Och blir kvar på en omedveten nivå av lidande.

Den andra - Kärlekens väg ... där jag öppnar mig för andlighet (ej religiöst) och låter försoning, lust och glädje visa vägen. ATt medvetet ta ansvar för sitt liv. Acceptera att det som "rör om" i mig... är mitt. Andas, förlåta, försonas... ge vidare... till den Kraft som övergår allt förstånd. Bli det tomrum inuti, som kan fyllas inifrån... för att därifrång ge vidare...

Min dagliga inspirationskälla till ett liv i tacksamhet, glädje och försoning är En Kurs i Mirakel (EKIM).

Mer om Kursen och dess innehåll... samt annat som kanske kan inspirera...;)

Läs gärna! EKIM- intervju med Tomas Frankell

Namasté

Margaretha

 

Här kan du läsa min reseberättelse från Indien - nov 2014...

Om PANTANJALI...

Om vår resa i Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...