Varmt Välkommen!

November...

Alla Helgons Helg har passerat och många ljus har blivit tända för för både levande och döda. Och vad är egentligen "döden"...? 

Om döden…

Uttrycket “Yttersta Domen“ är skrämmande, inte endast därför  att det har projicerats på Gud, utan också på grund av att “yttersta“ associeras med döden. Detta är ett utomordentligt exempel på en uppochnervänd varseblivning. Om meningen med den Yttersta Domen granskas objektivt, är det helt uppenbart att den verkligen är nyckeln till livet. Ingen som lever i rädsla är verkligt levande. Din egen yttersta dom kan inte riktas mot dig själv, eftersom du inte är din egen skapelse. Du kan emellertid tillämpa den meningsfullt och vid vilken tidpunkt som helst på allt du har gjort, och i ditt minne bevara endast det som är skapande och gott. EKIM T-2.VIII.5

 

Det är ingen lätt tid vi befinner oss i just nu. Många ställer sig frågan; Hur ska vi hantera alla "hot" som tycks växa fram runt oss. Och det finns verkligen mycket att vara "rädd för" just nu. Men att drunkna i rädslornas dike är varken konstruktivt eller ger oss den trygghet vi söker och längtar efter.  

Jag tänker att vi behöver bli bättre på att sortera våra rädslor. Se över vad som är motiverat och medvetet släppa taget om det jag ändå inte kan påverka. Fokusera på det "goda" i livet och framförallt ge dig själv möjlighet att utvecklas och växa som människa. Stå trygg i dig själv och lyssna inåt. In till ditt hjärtas röst, där du finner svaren för ditt bästa Jag. Och "ditt bästa jag" kommer att generera energi till andra människors "bästa jag" som blir en dans av kärlek, självrespekt och tacksamhet. Vi är dem vi har väntat på... och ingenting annat.

En början till den inre "dansen" kan vara yoga och meditation, ett redskap som kan stärka dig inifrån och ut. Det är i stillhet och gemenskap vi kan börja skilja mellan egorädslor och ditt kreativa skapande Jag.

Välkommen till MINDFUL YOGA

fredagar kl 15-16.30, öppen klass. Du kan bara dyka upp eller gå in på yogaroom.se och anmäla dig via mindbody. 

 
Yogan

är en gåva från den buddhistiska traditionen till oss här i väst. Vi får ett redskap som hjälper kroppen och sinnet till balans och harmoni. Världen utanför oss förmedlar ett ständigt kaos som skapar konflikter, förvirring och otrygghet... Men med yogan som stöd kan vi alltmer se på världen utifrån ett helt nytt perspektiv och förmår alltmer att vila i tillit inför livet här och nu.

Verket En kurs i Mirakel

är också en gåva, ett viktigt stöd i att skapa och förstå vad livet egentligen handlar om. En daglig dos av visdom och inspiration leder mitt sinne, mina tankar i riktning mot att allt är möjligt och att jag duger som jag Är... 

När egots skränande och dömande leder mig ner i rädslans träskmarker... förmår jag allt snabbare ta mig upp på den väg som leder till min egen gudomliga skaparkraft, till den frid som övergår allt förstånd. 

Ett tänkvärt "citat" från Kursen... ;) 

"Vill du vara gisslan hos egot eller värd åt Gud? Du kommer endast att acceptera den du bjuder in. Det står dig fritt att bestämma vem som skall vara din gäst och hur länge han skall stanna hos dig..."  EKIM T-11.II.7:1-3

 "Du kan inte lägga hindren för sant seende åt sidan utan att se på dem, eftersom att lägga åt sidan innebär att döma emot. Om du ser på dem, kommer den Helige Ande att döma dem, och Han kommer att döma sant. Likväl kan Han inte lysa bort det du håller gömt, för du har inte erbjudit Honom det och Han kan inte ta det ifrån dig."  EKIM T-12.II.9.6-8  

Vidare... från En Kurs i Mirakel... 

"Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen, även om det ser ut vara det. Du ändrar inte utseende, även om du ler oftare. Din panna är klar, dina ögon är lugna. Och de som vandrar i världen på samma sätt som du känner igen sina egna...."

 

Namasté,

Margaretha


 

Här kan du läsa min reseberättelse från Indien - nov 2014...

Om PANTANJALI...

Om vår resa i Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)