Varmt Välkommen!

Maj månad 2018...

"Sköna maj välkommen till vår byggd igen..."

Har varit på Brännö de här första dagarna i maj, tillsammans med likasinnade, med en längtan efter mer av Mindfulness i tillvaron. Mer av att vara närvarande i det som sker...

Allt i vår vardag, alla "påbud" som strömmar över oss påverkar allas vår hälsa, medvetet eller omedvetet, fysiskt och mentalt. Och hur kan vi då göra för att ge en bättre balans till våra liv här och nu? Jag tror att var och får söka och finna sin ”melodi” i tillvaron...

För mig handlar det om att finna mitt inre lugn, ofta och hela tiden, genom att stanna upp och ge tid till det tidlösa... tid för Närvaron i mig... Mitt bästa redskap är mitt andetag och goda tankar om mig själv och andra... tankar som fyller kropp och sinne med kärlek och frid. Ibland bara så enkelt och naturligt, ibland så svårt. Då är mitt ego i rörelse och fyller mig med rädslor och förvirrande tankar... olustigt och ofattbart. Att emellanåt möta likasinnade ger hopp inför framtiden och stärker det djupast sanna inom var och en av oss.

En kurs i Mirakel ger mig precis det jag behöver av kunskap och nya insikter om hur mitt "inre arbete" bör gå till.... hur jag ska transformera mina rädslor till livskraft och försoning... och det är stort och oerhört befriande... men kräver min uppmärksamhet och villighet in i minsta detalj.

Gillar följande "citat" från Kursen... :)     

"Du kan inte lägga hindren för sant seende åt sidan utan att se på dem, eftersom att lägga åt sidan innebär att döma emot. Om du ser på dem, kommer den Helige Ande att döma dem, och Han kommer att döma sant. Likväl kan Han inte lysa bort det du håller gömt, för du har inte erbjudit Honom det och Han kan inte ta det ifrån dig."

EKIM T-12.II.9.6-8 

 

Från En Kurs i Mirakel... 

"Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen, även om det ser ut vara det. Du ändrar inte utseende, även om du ler oftare. Din panna är klar, dina ögon är lugna. Och de som vandrar i världen på samma sätt som du känner igen sina egna. Men de som ännu inte varseblivit vägen kommer också att känna igen dig, och tro att du är lik dem, så som du var en gång." EKIM-A.155

Mer om En Kurs i Mirakel och dess innehåll... samt annat som kanske kan inspirera...;)

Sat Nam,

Margaretha

 

 

Här kan du läsa min reseberättelse från Indien - nov 2014...

Om PANTANJALI...

Om vår resa i Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)