Varmt Välkommen!

Februari 2018...
 
Redan inne i februari, den kortaste månaden på året... Hackspetten i skogsbrynet har redan börjat trumma sina trumvirvlar om att snart är det vår.
 

Ännu lever vår annorlunda nyårsafton kvar i mitt sinne... där jag alltmer börjar förstå värdet av att ta 100 % ANSVAR för "misstag" jag gjort eller nödvändigheten av att "sätta gränser", tala min "sanning" när jag möter människor i min närhet som jag älskar och som jag vill det bästa. Och då med 0 % SKULD. Och "miraklet" när det blir mottaget och öppet för sunda tankar och reflektioner. Och dialogen kan fortsätta.

I dagens samhälle är det så lätt att fastna i egofällan, med ett dualistiskt förhållningssätt till omvärlden. Rätt och fel, bra och dålig, ful och snygg... etc. Vilket egentligen inte leder någon vart. Bara skapar förvirring och osämja och skadar alla inblandade. 

Förstår att våra ungdomar har det tufft i sina "sociala medier", vilka upptar det mesta av deras liv. En strid ström av jämförelser och "konstiga" beteenden på nätet. Så förvirringen kan nog räknas som total för många av våra unga. Och vad kan vi göra för att stödja och hjälpa? Jag är övertygad om att mitt eget försoningsarbetet... kan bli som ringar på vattnet också till världen och den galenskap som där pågår.

Mina tre ledord in i detta Nya är; STABILITET, NÄRVARO OCH LJUS.

Och min VILLIGHET ÄR TOTAL. Ordet "beredvillig" är ett ord jag börjar förstå allt mer. BEREDD OCH VILLIG att på bästa sätt samarbeta med min inre Vägledare som är den den Helige Ande och Gud. Meditation och andetaget, min vägledare in till det befriande NUET.  

Önskar Dej som läser... en GOD FORTSÄTTNING PÅ DETTA NÅDENS BEFRIANDE TIDEVARV... 
 

En berättelse från predikan i Betlehemskyrkan härom söndagen:

"En elev frågar sin läromästare Munken; Finns det något jag kan göra för att bli upplyst? Han svarar; Lika lite som du kan förmå solen att gå upp varje morgon. Eleven... frågande...Till vilken nytta är då de andliga övningarna som du alltid förslår... Munken;... för att säkerställa att du inte sover när solen går upp."

Från En Kurs i Mirakel... 

"Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen, även om det ser ut vara det. Du ändrar inte utseende, även om du ler oftare. Din panna är klar, dina ögon är lugna. Och de som vandrar i världen på samma sätt som du känner igen sina egna. Men de som ännu inte varseblivit vägen kommer också att känna igen dig, och tro att du är lik dem, så som du var en gång." EKIM-A.155

Mer om En Kurs i Mirakel och dess innehåll... samt annat som kanske kan inspirera...;)

Sat Nam,

Margaretha

 

 

Här kan du läsa min reseberättelse från Indien - nov 2014...

Om PANTANJALI...

Om vår resa i Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)