Välkommen!

Juni månad...   
 

Och Sommaren ligger framför oss, med allt vad Den kan komma att innebära. Ingen Som Vet... Ingen Som vet...  

Livet är inte enkelt i tider som dessa... med motsättningar högt som lågt, mellan länder och folkslag, mellan unga som gamla och där sociala medier finns på både gott och ont. 

Den rasistiska ådran ökar i vårt samhälle liksom ute i Europa, vilket gör mig djupt oroad och sorgsen. Och det handlar om "rädslor" i den som föraktar och som stänger ute. En rädsla som projiceras på den som är utsatt och utanför. En rädsla som borde omvandlas till Kärlek och Respekt och med vänliga och tålmodiga ögon se på den Andre. Är detta kanske den högsta Meningen med Livet?  

Jag tror det... vill försöka göra mitt bästa, dra mitt "strå till stacken". Ta ansvar när mina "rädslor" tar över och se min egen del i det som sker. Men också tillåta mig att "sätta gränser", vara Sann med vad som är rimligt för mig, som också kan hjälpa andra att finna rimligheten i sitt. Förlåta, Försonas och se med Tacksamhet på det som Är.

En väg, som hjälper mig att återfinna Kraften, när den gått förlorad... är;  

YOGA...

Yogaroom, den bästa mötesplatsen för oss som vill växa och utvecklas under vår livstid. Som förmedlar Närvaro och Kärlek när livet svajar och krisen är ett faktum. Här finner vi vår inre stabilitet och trygghet, när världen utanför är allt annat än enkel. Inte för någon. Sociala medierna inte minst utmanar och skapar beroenden som vi idag inte kan se konsekvenserna av. Här lämnar vi världen utanför dessa väggar och ger uppmärksamhet till vårt inre, låter tiden stanna, övar oss till Närvaro och Självacceptans, via rörelser och medvetna andetag. Stärkta av varandra och vår inre Vägledare går vi ut i världen och Ger av vårt Bästa Jag.

Under JUNI, JULI & AUGUSTI kan du yoga till ett riktigt bra erbjudande. Se nedan!

SOMMARYOGA

Vill du yoga med mig... är det MINDFUL YOGA, FREDAGAR 15-16.30.

VIKTIGT! 

Pantanjali, klassiska yogans förgrundsgestalt (200 e kr) beskriver en självmedveten människa som oerhört känslig. Självkännedom uppstår efter kamp, lidande och FÖRSONING. En process där hon tvingas möta sig själv på djupet. Med andra ord; Försoning öppnar henne till ett nytt Sant Seende. Hon kan börja urskilja när rädslans klor griper tag. Förstå att den berör någonting inom henne själv och i den stunden medvetet välja. Projicera den på andra… eller att ta eget ansvar genom att se och förstå vem känslan tillhör. Försonas med det som ”rådbråkar”… och ur den processen växer Kärlek och Medkänsla. Läkning blir en bestående faktor som leder till Medvetenhet, Upplysning, Frihet. 

 
SAMT... 

Verket En Kurs i Mirakel (EKIM), som för in ett andligt perspektiv på livsprocessen, förenar den buddistiska filosofin med den kristna traditionen, men ur ett helt nytt perspektiv. 

Vad är EKIM...

CITAT... 

 
Ha nu en riktigt skön Sommar!
Namasté
 
Margaretha

 

 

 

 

Här nedan kan du läsa valda texter från mitt liv... samt annat som inspiration...

 

Resan till Indien - nov 2014... 

YOGANS HISTORIA om PANTANJALI...

Resan till Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)