Välkommen!

Augusti månad...   

Sensommar... min och makens Norrlandsresa blev fantastisk. En vecka av möten med kända och okända som gav ljus och kärlek till livet här och nu. Fick äntligen möjlighet att besöka kyrkorummet, på ca 100 meters djup under jord. Kristinebergskyrkan. En uppmärksammad händelse i början på fyrtiotalet... Mer finns att läsa om "Kristinebergsgruvan" under fliken "OM MIG".

Livet är inte bara en "enkel resa" i tider som dessa... motsättningar och konflikter, nära som långt borta, högt som lågt... och med "sociala medier" på både gott och ont som bekräftar, men också förvirrar. 

Jag tror att livet i mångt och mycket handlar om att bli självmedveten och lyhörd inför vad som i kropp och själ behöver läkas och försonas. Ändå en befriande tanke att jag endast behöver ta ansvar för mitt eget inre som rådbråkar emellanåt. Bli medveten om när mitt ego dömer, anklagar och står i... mot mig själv och andra. Och se med vänlig ögon på tillkortakommanden och misstag. 

Om du vill bli påmind om vad yoga egentligen handlar om... klicka på nedanstående länk, en dokumentaär om Guru Yoganana och hans livsverk! Börja från början...

 
Om Yogaroom...

en mötesplats för oss som bär en längtan efter att utvecklas och växa som människa. Med stöd av stärkande andetag och mjuka medvetna rörelser öppnar vi våra hjärtan för vår inre Vägledare. Vi tillåter oss att vara i Nuet... ”tiden” får stanna upp och öva oss i att acceptera det som pågår, omvandla och överlämna.

Stärkta av varandra och stunden vandrar vi vidare med öppnade hjärtan, lite mer medvetna om vad som är det absolut viktigaste här i livet. Att odla tacksamhet över den vi Är här och nu, hedra oss själva och därmed naturligt Alla vi möter...

Vill du yoga med mig... är det MINDFUL YOGA (kundalini), FREDAGAR 15-16.30.

OM PANTANJALI, yogans förgrundsgestalt, levde år 200 e kristus...

beskriver en självmedveten människa som oerhört känslig. Självkännedom uppstår efter kamp, lidande och FÖRSONING. En process där hon tvingas möta sig själv på djupet. Med andra ord; Försoning öppnar henne till ett nytt Sant Seende. Hon kan börja urskilja när rädslans klor griper tag. Förstå att den berör någonting inom henne själv och i den stunden medvetet välja. Projicera den på andra… eller att ta eget ansvar genom att se och förstå vem känslan tillhör. Försonas med det som ”rådbråkar”… och ur den processen växer Kärlek och Medkänsla. Läkning blir en bestående faktor som leder till Medvetenhet, Upplysning, Frihet och Frid. 

 
SAMT... 

Verket En Kurs i Mirakel (EKIM), som för in ett andligt perspektiv på livsprocessen, förenar den buddistiska filosofin med den kristna traditionen, men ur ett helt nytt perspektiv.

Nyhet!

Marianne Williamson, författare till boken Åter till Kärleken, ställer upp som demokraternas kandidat till presidentvalet i USA, 2020. Se gärna henne tala om detta på Youtube. 


Vad är EKIM...

CITAT... 

 
Namasté
 
Margaretha

 

 

 

Här nedan kan du läsa valda texter från mitt liv... samt annat som inspiration...

 

Resan till Indien - nov 2014... 

YOGANS HISTORIA om PANTANJALI...

Resan till Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)