Varmt Välkommen!

April 2018...
 
Äntligen! blåsippan ute i backarna står niger och säger att nu är det Vår...
 

Själv har jag kommit fram till att än mer "sakta ner" och inse att åldern tar ut sin rätt. Det börjar bli fysiskt och mentalt kännbart och det är bra. Inte bara gå på som att livet lever evigt. Inte "ta in" om någon säger att min "personlighet", mitt ego tror sig vara trött... utan jag väljer att blint lita på min inre "röst". Den som alltid vill mitt bästa...  

Det är en intressant och fördjupande process i mig, just nu. Då jag inser att "min sanning" enbart kan komma från mig. Och "din sanning" från dig. Och där någonstans i lyssnandets och respektens skärningspunkt, som skapar ett mellanrum, kan vi mötas i vår gemensamma sanning som är kärlek och oskuld. Helt magiskt! När den känslan uppfyller mig... kursen i Mirakel min underbara Ledstjärna och ingenting annat. 

För mig att bortse från, stänga ute "världen", blir för mig att fly från världen. Och vad kan jag då bidra med till världen? Det är här jag kan få syn på min rädslor och uppleva vad dessa gör fysiskt och mentalt med mig. Ger utbrändhet, rädsla för att "säga ifrån", rädsla för terrorhot, krig, förtal, konflikter och andra mänskliga komponenter som är i ständigt omlopp i den här "världen".

Men... att förstå, börja inse att allt börjar med mig själv, också det som är ofattbart och svårt i mitt sinne, mina upplevelser... handlar bara om mig själv. Och det finns en utväg, en möjlig utväg som jag alltmer vill lära känna och förfina i mitt liv. Det är en Kraft som "finns i alla... inte bara i några av oss..." (Nelson Mandela), men handlar om medvetenhet och om mod att inse att Kraften hör samman med mitt andetag, med stillhet och tystnad. I annat fall kan jag inte höra min inre vägledande "röst" som alltid vill mitt bästa. Den drunknar i sorlet av världen och alla propåer om var jag kommer att finna Lycka... som exemepl i köpcentret, på en ny resa till spännande destinationer... Men den finns närmare än vi någonsin kunnat ana... 

Om jag ska ska uppnå förändring, förvandling, växa andligen i moral och styrka, måste jag börja i mig själv, just här och nu. Respektera mina rädslor, mitt ego och därmed har jag lättare för att respektera  andras rädslor och egon. Där samtalet måste få börja med det som pågår inuti. Och där och då finna vägar till allas vår innersta längtan efter ett sinne fyllt av frid och kärlek.

Gillar följande "citat" från Kursen... :)     

"Du kan inte lägga hindren för sant seende åt sidan utan att se på dem, eftersom att lägga åt sidan innebär att döma emot. Om du ser på dem, kommer den Helige Ande att döma dem, och Han kommer att döma sant. Likväl kan Han inte lysa bort det du håller gömt, för du har inte erbjudit Honom det och Han kan inte ta det ifrån dig."
EKIM T-12.II.9.6-8 
 

Från En Kurs i Mirakel... 

"Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen, även om det ser ut vara det. Du ändrar inte utseende, även om du ler oftare. Din panna är klar, dina ögon är lugna. Och de som vandrar i världen på samma sätt som du känner igen sina egna. Men de som ännu inte varseblivit vägen kommer också att känna igen dig, och tro att du är lik dem, så som du var en gång." EKIM-A.155

Mer om En Kurs i Mirakel och dess innehåll... samt annat som kanske kan inspirera...;)

Sat Nam,

Margaretha

 

 

Här kan du läsa min reseberättelse från Indien - nov 2014...

Om PANTANJALI...

Om vår resa i Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)