login

 

LÄS GÄRNA MER UNDER FLIKEN "TIDIGARE ENGAGEMANG"!

Jag har undervisat i...

Olika former av yoga, ett enkelt och funktionellt "redskap" till en djupare kontakt inåt och att bättre förstå sig själv i relation till världen.

Kort historik.

Mellan åren 1994 - 1998, arbetare som projektledare inom Kungsbacka kommun, med fokus på att inspirera och stärka arbetslösa kvinnor. Under den här tiden pågick samtidigt en utredning vid försäkringskassan kring min "anmälan om arbetsskada", vid polismyndigheten i Kungsbacka.

År 2006 startade jag min egen verksamhet med yoga och handledning inom sorgbearbetning. Började 2011 som studiearrangör för verket En Kurs i Mirakel.   

Jag är uppvuxen i Norrland, närmare bestämt i Kristineberg och Boliden gruvsamhällen i västerbottens inland. (läs om den intressanta "profetian" längst ned på sidan). 

År 1961, snart fylla 17, flyttade ned till Göteborg då det var ont om arbetstillfällen i norra norrland. Började på Gamlestadens fabriker, men efter en tid valde att utbilda mig vid Philip Holmqvist Institut där jag lärde mig stenografi och maskinskrivning. Därefter jobb inom försäkringsbranchen och andra privata företag.

Våren 1965 träffade jag min make och nuvarande Livskamrat. Tillsammans har vi två söner och fyra barnbarn.

Under småbarnsåren valde att vara hemarbetande med dagbarn tills att den yngste sonen började skolan. Därefter utbildade mig till läkarsekreterare inom landstinget, senare inom det privata näringslivet med allehanda administrativa arbetsuppgifter.

Har ofta tröttnat på anställningar och sökt mig vidare, då jag har varit eftertraktad på arbetsmarknaden. 

Min sista anställning, vid polismyndigheten i Kungsbacka 1992, blev tyvärr kortvarig. Jag blev utvald bland över åttio sökande till tjänsten vars uppgift handlade om att modernisera myndighetens arbetsmetoder. Även en kvinna internt, sökte tjänsten, men behövde få in ny kompetens på arbetsplatsen. Efter att min närmaste chef tvingats sluta sin tjänstgöring pga av privata skäl, valdes intendenten till hans efterträdare, som i sin tur var styrd av den kvinnliga fackordförande som förordade sin den kvinna som internt ville ha tjänsten. Och lögner, mobbing och kränkande bemötande blev en konsekvens. En smärtsam period följde, innan rättsprocessen var över. Anmälan godkändes som arbetsskada, i december 1998 av Länsrätten i Hallands län.

Mer i detalj i berättar om olika händelseförlopp i mitt examensarbete Tid för längtan...om uppbrott och försoning, vid utbildningen till Symbolpedagog 2002/2003. Den händelsen fick mig även att vakna vad gäller det politiska spelet i vårt samhälle, våra så kallade Demokratiska mänskliga rättigheter!?

Examensarbetet finner du längre ned på sidan.  

Driver mitt eget företag sedan 2006, inom personlig och andlig utveckling, där Yogan varit mitt bästa redskap till att återfinna mod och kraft i vardagen. 

 

Utbildning på äldre dar…

 • Diplomerad Yogalärare vid Föreningen Yoga för alla i Göteborg (okt 1999).
  www.yogaforalla.org
 • Diplomerad Symbolpedagog vid Institutet Symbolon i Fjärås (febr 2003).
  Finns ingen hemsida.
 • Internationellt diplomerad LivsYogalärare vid Deva Center i Göteborg/Spanien (våren 2004). www.devanews.com
 • Diplomerad handledare i Sorgbearbetning vid Svenska institutet för Sorgbearbetning i Stockholm (sept 2006 samt mars 2007).
  www.sorg.se
 • Fibroyoga steg I+2 med fördjupning vid Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. (våren 2008 +  januari 2009).
 • Balansinspiratör - MIMY/Mindfulness & Medicinsk yoga...
 • Mindfulnesshandledare (MBKT/Mindfulnessbaserad kognitiv terapi - juni 2011 + maj 2018).

     http://naturligt-vis.se

 

Symbolpedagog

Mitt "examensarbete" Tid för Längtan handlar om min tid som anställd vid en polismyndighet. Jag anmälde den till försäkringskassan som "mobbing och kränkande förtal". Under den process som följde blev jag alltmer medveten om samhällets strukturella problem. Om hur den politiska makten korrumperar och om att ingen med samhällsansvar vill lyssna.

Att skriva, blev mitt sätt att påbörja läkningsprocessen.  

 

Efteråt...

Efter en längre sjukskrivningsperiod fram till 2001, valde jag att medvetet förlägga min "arbetsträning" till Kulturhuset i Kungsbacka. Tillsammans med kulturchef Margareta Lundberg Rodin och konstintendent Hanna Eklöf skapade vi en ny form av konstupplevelser, där "lunchyoga" med mig före konstvisningen, under en femårsperiod blev ett populärt inslag i Kungsbackas kulturliv. 

I december 2006 lämnade Kulturhuset för att starta eget inom yoga och meditation.


Resan fortsätter... 

Sensommaren 2011 var jag med när Yogaroom startades upp av Mia & Eva. Det blev fina år tillsammans med likasinnade yogaälskande människor. På grund av "pandemin" valde jag senhösten 2021 att avsluta mina åtaganden. 

Utifrån egna erfarenheter är jag övertygad om värdet av den personliga, andliga utvecklingen. Kanske är den till och med avgörande för att ett demokratiskt samhällssystem ska fungera optimalt. Det handlar om varje människas ANSVAR och det börjar med att vi tar ansvar för vårt eget "mörker" i annat fall finns risken att denna smärta projiceras ut på andra. Och makt och kontroll blir dess konsekvens.

 

Demokratur

Många talar idag om att vi lever i en demokratur... alltså det är en illusion att vi lever i en demokrati som ska värna våra mänskliga rättigheter.

Demokratur = är ett begrepp där moderna demokratier kristiseras för skendemokrati och bristande maktfördelning och här efterfrågas ett skydd mot majoritetsförtrycket.

Det är nödvändigt att börja inse värdet av den Kraft som finns nedlagd i varje människa. Att medvetet påbörja den personliga, andliga resan inåt. Som handlar om modet att tänka självständigt och "kristiskt" och inte låta sig skrämmas till tystnad. 

För mig blev den så kallade "pandemin" en "väckarklocka". Det som ensigt och oemotsagt kablades ut via Statens Media, var i syfte att skrämma oss till anspassning. Rädslan och stressen blev en konsekvens för många av oss. Även för mig. 

Idag, år 2024, upplever att många Goda Krafter är i rörelse och agerar på olika nivårer i vårt samhälle.

Partiet MoD, står för Mänskliga Rättigheter och Demokrati, är ett parti jag röstat fram och som samarbetar med partiet ENHET, där medkänsla och samhörighet stärker den andliga dimensionen av vår längtan efter det som i Sanning ger oss ett medvetet och Gott Liv.   

Finns idag många tecken på att Någonting Nytt är i vardande...

    

Om Kristinebergsgruvan – en gammal profetia.